Come usare KO, ŠTA, NIKO, NIŠTA, NEKO, NEŠTO?

Sicuramente hai sentito le seguenti parole: ko, šta, niko, ništa, neko, nešto… Ma anche: koga, kome, nikoga, ni sa kim, nečemu ecc. In questa puntata imparerai come e quando usare i pronomi CHI, CHE COSA, NESSUNO, NIENTE, QUALCUNO, QUALCOSA e, infine, capirai anche come DECLINARLI… Ebbene, sì, anche queste parole cambiano la loro forma inContinua a leggere “Come usare KO, ŠTA, NIKO, NIŠTA, NEKO, NEŠTO?”

VEBINAR: PERFEKAT I ASPEKT

Drage kolege, 25. marta organizujem vebinar posvećen kompleksnoj i zanimljivoj temi – perfektu i glagolskom vidu. Ako ste lingvisti, predavači srpskog kao stranog, predavači stranih jezika uopšte, sigurno ste primetili da glagolski vid postaje izazovna tema ako se odvojimo od tradicionalnog pristupa, posebno kad je reč o semantici i pragmatici perfekta u zavisnosti od togaContinua a leggere “VEBINAR: PERFEKAT I ASPEKT”

PODCAST 4 – POKLONI

Ćao, ljudi! Pre neki dan sam gledala film La vita bugiarda degli adulti i dopala mi se rečenica „Quando si va a casa della gente si bussa coi piedi“ – Kada se ide kod nekoga, kuca se nogama. Šta ovo znači? Znači da ne možemo da kucamo rukama, jer u rukama imamo neki poklon, nešto što želimoContinua a leggere “PODCAST 4 – POKLONI”

PODCAST 3- ZIMSKO DRUŠTVO

U trećoj epizodi pričamo o zimi! INVERNO! Hladno je u celoj Italiji! Zima je u celoj Italiji! I zato… idemo na zimovanje, jedemo zimnicu, nosimo zimske jakne. Uživajte u ovoj zimskoj epizodi! Per ricevere le trascrizioni dell’audio e i quiz, iscriviti alla newsletter: https://www.subscribepage.com/h5e5n6

NUOVA LEZIONE SU YOUTUBE

Impara a usare correttamente i verbi al presente! Ti spiego le particolarità del terzo gruppo. Ti invito a scaricare la guida gratuita e iscriverti alla mia newsletter: https://www.subscribepage.com/h5e5n6 Se desideri imparare il serbo da zero, studiando quando e dove vuoi, ecco il link: https://serboperitaliani.teachable.com/p/serboperitaliani1-1 Se hai qualsiasi domanda su questa lezione o sul corso, scrivimiContinua a leggere “NUOVA LEZIONE SU YOUTUBE”

[serbo] Reč koja se najčešće koristi nije uvek i najlakša za upotrebu. Sinonimi su super stvar! Da li znaš još neki primer? [ita] La parola che si usa di più non è sempre la soluzione più facile da usare. I sinonimi sono super utili! Conosci qualche altro esempio? OMETATI/SMETATI Značenje je isto (disturbare), ali padežiContinua a leggere

[serbo] Svi volimo italijanski sufiks -issimo, a mi imamo prefiks pre-! 😍 Ja ih ponekad kombinujem, pa s prijateljima imam prideve – apsolutne superlative – poput “lepissimo”, “dobrissimo”, “prebello”, “prebuono”… 🙈 Napiši i ti neku svoju varijantu! 😀💥
.
[ita] Tutti amiamo il suffisso italiano -issimo, mentre noi abbiamo il prefisso pre-! 😍A volte li abbino e con gli amici uso gli aggettivi – superlativi assoluti – come “lepissimo”, “dobrissimo”, “prebello”, “prebuono”… 🙈 Scrivi anche tu una tua variante! 😀💥

(serbo) Srpski jezik nije baš lak, ali, na svu sreću, često imamo izbor, pa su neke opcije lakše, a neke teže. Naravno, ne možete odmah da naučite sve jezičke varijante, ali evo jedne korisne!
.
(ita) La lingua serba non è proprio facile, però, per fortuna, spesso abbiamo più di una scelta e alcune opzioni da usare sono più facili, altre più difficili. Naturalmente, non potete subito imparare tutte le varianti linguistiche, però eccone una molto utile!

[serbo] Studenti vrlo brzo nauče da je množina od “čovek” > “ljudi”. Ipak, problem nastaje kada treba da koriste “ljudi” u različitim padežima, jer im nije jasna osnova, a neki od njih u početku misle da se uvek kaže “ljudi”. 😅 Bilo bi super, zar ne? Evo cele deklinacije, pazite na genitiv. 🤗
.
[ita] Gli studenti imparano abbastanza presto il plurale di “čovek” > “ljudi”. Tuttavia, il problema inizia quando devono declinare “ljudi” perché il tema non è sempre chiaro e alcuni di loro, all’inizio, pensano che si possa sempre usare “ljudi” in qualsiasi caso. 😅 Sarebbe fantastico, no? Ecco l’intera declinazione, attenzione al genitivo. 🤗

Ispred jezika obično koristimo predlog NA + lokativ kada želimo da kažemo: Ovo je knjiga na srpskom jeziku.Imamo rečnike na svim jezicima.Ovaj turistički vodič je na italijanskom jeziku.Kako se kaže na srpskom?Šta znači ovo na francuskom? Ali: Prevoditi (prevesti) sa jezika na jezik sa + genitiv na + akuzativ Moram da prevedem ovu presmu saContinua a leggere